جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


مغازه بزرك واقع در خلدبرين کد: 4277
........منزل مبله شيك لوكس فول امكانات جهت فقط خانواده ........09179174732 کد: 0مشاوره تخصصی مشارکت در ساخت
باسلام آماده همکاری با مالکین محترم جهت مشارکت در ساخت با ارائه بهتربن سازندگان منطقه با شرایط ایده آل می باشیم.در صورت ارسال پیامک خدمت شما تماس گرفته می شود 09179174732


جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز ستارخان300ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
08/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...100م رهن 700ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 160متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...30م رهن 2.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه شیراز خ ساحلی قصرا...200م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 340متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز زرگری...80م رهن 4ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 300متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز زرهی150م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 280متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز ستارخ...20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز ستارخ...20م رهن 2.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز فرهنگ...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز قصرال...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 170متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز همت ج...62م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز همت ش...140م رهن
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز ولیعص...30م رهن 3.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز زرگری...20م رهن 2.7م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 230متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز ستارخ...30م رهن 3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 210متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز ستارخ...35م رهن 2.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز عفیف ...20م رهن 1.6م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
07/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز قدوسی...10م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 140متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...480ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان30م رهن 2.5م اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 170متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چمران70م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 280متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ساحلی غر...20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 106متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز بعثت130م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
06/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز ولیعص...10م رهن 1.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 220متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
05/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...630ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ارم15م رهن 2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ارم350م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چمران
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان1.127ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 205متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...30م رهن 3.2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 165متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
02/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز ستارخ...4.6ميليون
-زيربنا 570متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
01/06/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز ستارخ...30م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
01/06/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز قدوسی...
-طبقه اول-زيربنا 145متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


طبقه 2 منزل شیراز ستارخ...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز ستارخ...2.1ميليارد
-زيربنا 460متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


خانه کلنگی شیراز قصرالد...5.3ميليارد
-زيربنا 350متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 161متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز عفیف آبا...20م رهن 1.8م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چمران10م رهن 1.6م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چمران35م رهن 2.2م اجاره
-طبقه هشتم-زيربنا 170متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ارم640ميليون
-طبقه اول-زيربنا 161متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...
-طبقه سوم
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز جمهوری520ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 154متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
31/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز چمران576ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 128متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
30/05/1395جزئیات


آپارتمان قدوسی غربی640ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 152متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
30/05/1395جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان
-طبقه اول-زيربنا 155متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
29/05/1395جزئیات


خانه.ویلایی شیراز ارم7ميليارد
-زيربنا 350متر
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
29/05/1395جزئیات


خانه کلنگی شیراز چمران2ميليون
املاک شیراز سران ستارخانمشاور خريد فروش
29/05/1395جزئیات